Alle rettigheter 2019 Tasta menighet

Nomineringsgrupper til kirkevalget


Forberedelser til kirkevalget 2019

 

I forbindelse med kirkevalget som skal skje i september 2019, har Tasta menighet oppnevnt en nominasjonskomite som skal jobbe med å finne gode kandidater til menighetsrådet i Tasta.

Nominasjonskomiteen i Tasta menighet består av:
Truls Hagland
Rune Skagestad
Per Kåre Tysland
 

Det er også mulig for andre å opprette egne nominasjonsgrupper med mulighet for å oppnevne kandidateter til menighetsrådet. For å ha mulighet til dette, må nomineringskomiteen registreres før 1. mars.

Tilbake