Registrering av deltakelse


Vi gjør registreringen av deltakelse på gudstjenester og arrangement enklere!

 

Myndighetene har bestemt at vi må ha oversikt over hvem som er i kirken, slik at vi kan bidra ved eventuell smittesporing. I denne kirken registrerer vi fremmøtte med navn og mobilnummer, og listen slettes etter ti dager.

For å gjøre registreringen lettere , har vi laget en digital registrering, som vi ber de som har mulighet til å bruke. Bare en pr. husstand trenger å registrere, og skriver navnet på andre hustandsmedlemmer i kommentarfeltet. 

Dersom du ikke får til å bruke QR-koden, kan du registrere deg via denne lenken.

Vi ber også alle om å huske på 1 meters-regelen når dere står i kø for manuell registrering. Det er også nok at en i husstanden står i kø, mens den eller de andre går inn og finner plass. På denne måten reduserer vi at for mange folk samles i gangen. 

Dette jfr. Covid-19-forskriftens §13.

Takk til alle som er med og bidrar til trygge og gode fellesskap!

Tilbake