Registrering av deltakelse


Nå er det restriksjoner på antall deltakere på en gudstjeneste, og vi har mulighet til å samles inntil 50 personer. Inntil videre blir det ikke nattverd eller kirkekaffe.

 

På grunn av de nye retningslinjene for smittevern vil det være noen endringer i programmet fremover. Noe blir avlyst eller utsatt, og noe blir gjennomført med begrenset antall deltakere. For gudstjenester gjelder nå maks 50 deltakere. Følg med her på nettsiden og på kalenderen vår for oppdatert informasjon.

Myndighetene har bestemt at vi må ha oversikt over hvem som er i kirken, slik at vi kan bidra ved eventuell smittesporing. I denne kirken registrerer vi fremmøtte med navn og mobilnummer, og listen slettes etter 14 dager.

For å gjøre registreringen lettere , har vi laget en digital registrering, som vi ber de som har mulighet til å bruke. Bare en pr. husstand trenger å registrere, og skriver navnet på andre hustandsmedlemmer som er med på arrangementet i kommentarfeltet. Alle må registrere seg HVER gang de er i kirken. QR-koden finnes på alle benker, så du kan gå rett inn og finne deg en plass. Slik unngår vi trengsel i foajeen.

Dersom du ikke får til å bruke QR-koden, kan du registrere deg via denne lenken.

Vi ber også alle om å huske på 1 meters-regelen når dere står i kø for manuell registrering. Det er også nok at en i husstanden står i kø, mens den eller de andre går inn og finner plass. På denne måten reduserer vi at for mange folk samles i gangen. 

Dette jfr. Covid-19-forskriftens §13.

Takk til alle som er med og bidrar til trygge og gode fellesskap!

Tilbake