Søndagsskolen vil tilbake!


Bli med på informasjonsmøte og idedugnad!

 

Det er en god til å være i Tasta menighet, og vi gleder oss over at barn og unge er med og setter sitt preg på fellesskapet vårt!

Nå ønsker vi at søndagsskolen skal komme tilbake, og vi inviterer derfor til felles informasjonsmøte og idedugnad tirsdag 28. mai kl. 18-19.

Gi gjerne beskjed her om du kommer! Men kom selv om du ikke melder deg på!


På denne samlingen håper vi at du som har barn kommer og sier noe om hva som passer deres familier.
Vi håper du kommer som kan tenke deg å være med som leder eller medleder.
Vi håper du kommer som lurer på om dette kan være noe for deg, men ikke er helt sikker enda.
Vi håper du kommer som har et hjerte for en levende søndagsskole på Tasta, enten du har lang erfaring, eller aldri har vært med på dette før.
Vi trenger deg som kan bidra med ideer og erfaring.
Vi trenger deg som kan være med og gjennomføre.
Vi trenger deg som kan undervise.
Vi trenger deg som kan synge og leke.
Vi trenger deg som kan være kreativ.
Vi trenger deg som kan være med og skape et godt sted å være for barn.
Vi trenger deg som kan skape gode fellesskap.
Sammen klarer vi dette!

Tilbake