Årsmøte 2020 for Tasta menighet vel gjennomført.


Årsmøte 2020 for Tasta menighet ble avholdt 9. mai rett etter gudstjenesten.

 

Årsmøte 2020 for Tasta menighet gikk av stabelen  9. mai etter gudstjenesten.  

Saker som ble gjennomgått var:

  1. Valg av ordstyrer og referent, samt 2 personer til å skrive under protokollen etter møtet.
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  3. Årsmelding og regnskap for 2020 for Tasta menighet.
  4. Kort orientering om menighetens nye misjonsprosjektavtale fra 2021 med «My Sisters Women`s Welfare Association».
  5. Kort orientering om hvordan vi klarte å gjennomføre konfirmantarbeidet i 2020.

Årsmelding Tasta menighet 2020 kan fås ved henvendelse til kirkekontoret .

I årsmeldingen kan du lese om alt det positive som skjedde i 2020 i Tasta menighet på tross av mange hindringer og vansker i forbindelsen med restriksjoner og strenge smittevernregler.

Her kan du lese årsmeldingen 2020.

Tilbake