Årsmelding 2020 for Tasta menighet


 

Årsmelding 2020 for hele Tasta menighet er nå klar til å legges fram på menighetens årsmøte.

 

Årsmøte 2020 for Tasta menighet var egentlig satt opp 11. april.  Dette møtet er nå planlagt  9. mai etter gudstjenesten. Vi vil komme tilbake med nærmere info om dette møtet vil bli avholdt fysisk eller digitalt. 

Her kan du allikevel nå lese om alt det positive som skjedde i 2020 i Tasta menighet på tross av mange hindringer og vansker i forbindelsen med restriksjoner og strenge smittevernregler.

Her kan du lese årsmeldingen 2020.

Tilbake