Påmelding tårnagentlørdag


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om agenten. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Er det noe vi trenger å vite? (Allergier eller behov for hjelp/tilrettelegging)


Hvilken skole går agenten på?

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:

Er det i orden at bilde av agenten blir brukt på menighetens nettsider eller i menighetens trykksaker? Videoen vi lager deles på våre digitale medier. Ta kontakt dersom dette er vanskelig.