Barn


Tasta menighet har et aktivt arbeid for barn! Vi ønsker å være med og skape et trygt og godt miljø for barn på Tasta. Bli med!

Trosopplæring (0-12 år)


Tasta menighet ønsker at alle barn skal få lære om den tro de er døpt til. Vi inviterer til årlige aktiviteter tilpasset den enkelte aldergruppe, fra 0 til 18 år! Barn som ikke er døpt er også hjertelig velkomne til å delta.