Vår menighet


Tasta menighet har mye godt innhold, både av gudstjenester, aktiviteter, ledelse og mennesker. Vi er stolte over det vi holder på med, men samtidig slår vi oss ikke til ro, da vi alltid skal være i utvikling. Vi ønsker å være en levende menighet, stadig i bevegelse, og derfor har menigheten valgt "EN VOKSENDE MENIGHET" som visjon. I kirka vår er det rom for alle, og vi håper du vil være med og skape en levende og mangfoldig folkekirke sammen med oss på Tasta.

Diakoni


Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.