Ungdom


Tasta menighet ønsker å være en del av bydelens tilbud for at ungdom skal ha et trygt og rusfritt miljø.

Trosopplæring (13-18 år)


Tasta menighet ønsker at ungdom skal få lære om den tro de ble døpt til. Vi inviterer til årlige aktiviteter tilpasset den enkelte aldergruppe, fra 0 til 18 år! Det viktigste tilbudet vi har er konfirmasjonstid.