Mannsgruppe


Bli med i mannsgruppa - et sosialt fellesskap og mange spennende tema!

Mannsgruppen i Tasta og Vardeneset menigheter er et kristent og sosialt fellesskap for menn. Mannsgruppen møtes i private hjem én gang i måneden. På hvert møte er det en som innleder til samtale om ulike aktuelle tema. Nye medlemmer ønskes hjertelig velkommen!

Innsamling til menighetens misjonsprosjekt på møtene.
 

Velkommen til dere alle!

Ta kontakt med Magne Steinnes for mer informasjon.

Tilbake

Del