Mannsgruppe


Bli med i mannsgruppa - et sosialt fellesskap og mange spennende tema!

 

Mannsgruppen i Tasta og Vardeneset menigheter er et kristent og sosialt fellesskap for menn. Mannsgruppen møtes i private hjem én gang i måneden. På hvert møte er det en som innleder til samtale om ulike aktuelle tema. Nye medlemmer ønskes hjertelig velkommen!

Mandag 3. februar 
kl.20.00  hos Per Christian Malmin 
Glimmerveien 1.
Emne: "Glimt fra Serbia"

Mandag 2. mars
kl. 20.00 hos Inge Tappel 
Goastemmen 71, Viste

Mandag 30. mars 
kl. 20.00 hos Johannes Leidland
Øvre Tastasjøen

Mandag 4. mai
Tur til Naustervik. (Nærmere opplysninger senere)

Innsamling til menighetens misjonsprosjekt på møtene.
 

Velkommen til dere alle!

Ta kontakt med Magne Steinnes for mer informasjon.

Tilbake