Mannsgruppe


Bli med i mannsgruppa - et sosialt fellesskap og mange spennende tema!

 

Mannsgruppen i Tasta og Vardeneset menigheter er et kristent og sosialt fellesskap for menn. Mannsgruppen møtes i private hjem én gang i måneden. På hvert møte er det en som innleder til samtale om ulike aktuelle tema. Nye medlemmer ønskes hjertelig velkommen!

Mandag  4.februar kl. 20.00
Hos Magne Steinnes
Innleder: Magnar Kartveit.
Tema:«Apokryfene. Skriftene som ikke kom med  i  Bibelen»
Gave til misjonsprosjektene

Mandag 4.mars kl. 20.00
Hos: Inge Tappel , Goastemmen 71,Viste
Innleder: Sigurd Skjelsbæk
Tema: «Petter Dass»

 

Mandag  1. april kl. 20.00
Hos: Åge Syvertsen,  Dusavikhagen 19
Infor om tema kommer senere
Gave til misjonsprosjektene

Mandag den 6. mai
Tur til  Bjørg og Johannes Leidland s hytte på Eigerø

Innleder: Johannes Leidland
Emne:» Johannes hemmelighet»

Ektefeller inviteres  med
Nærmere orientering om  tid og  program kommer.

Velkommen til dere alle!

Ta kontakt med Magne Steinnes for mer informasjon.

Tilbake