Kirken er åpen


Vi gleder oss over at vi endelig kan åpne dørene for besøkende!

 

Det er åpnet for at flere kan samles, og det betyr at vi i kirken også kan åpne for besøkende. At vi igjen kan møtes fysisk er godt for folkehelsen, men fremdeles er det strenge retningslinjer i forhold t il smittevern. Vi oppfordrer alle til fortsatt å være med og forebygge smitte ved å følge de anbefalinger som FHI og regjeringen gir.

Kontoret er åpent hver dag  kl.0900-1500
Du er hjertelig velkommen innom for en prat. Ring gjerne på forhånd for å avtale tid.

Søndag 24. mai åpner vi for vanlige gudstjenester
Det vil være plass for inntil 50 mennesker på gudstjenestene. Vi vil også streame gudstjenestene, slik at det er mulig å se gudstjenesten hjemmefra.
Alle som kommer på gudstjenestene i kirken må registrere navn og telefonnummer, slik at dersom det viser seg i etterkant at en person har fått påvist smitte, så har vi mulighet for å varsle alle tilstedeværende. Disse listene vil bli slettet og makulert etter ti dager.

Barne- og ungdomsarbeid
Vi vil lage sommeravslutning for Fredagsklubben, JOY og Restart. Følg med på hjemmesiden for nærmere informasjon.

Tilbake