Forbønn


Det kan være godt å motta forbønn. Les mer om hva bønn er, og hvordan du kan bli bedt for.

 

En bønn kan være velformulert og innøvd – eller et spontant uttrykk for det som ligger på hjertet her og nå.
Vi kan be sammen med mange eller helt alene, vi kan be selv og andre kan be for oss. Uansett hører Gud alle bønnene våre. Når vi ber, snakker vi til Gud og med Gud. Formen og innholdet i samtalen med Gud kan variere mye. Noen ganger ber vi av takknemlighet og glede over Guds kjærlighet, om gode ønsker for oss selv og menneskene rundt oss. Andre ganger ønsker vi å snakke med Gud om egne eller andres bekymringer, eller om noe som skjer i verden rundt oss, eller noe som uroer oss.

Det  er ingen regler eller begrensninger for når, hvor eller hvordan vi skal be. Bønnen er åpen for alle, uansett.

En gang spurte disiplene Jesus om hvordan de skulle be. Da svarte Jesus med å lære dem den bønnen vi kaller «Fadervår» (Herrens bønn):
Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere
Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen

BØNNEKASSE

I kirkens vestibyle står et bord med en bønnekasse på. Ved siden av bønnekassen ligger også noen lapper hvor du kan skrive ned din bønn og legge den ned i bønnekassen. Du kan være anonym.  Dersom du ønsker at prest eller diakon skal kontakte deg kan du skrive navnet ditt og telefonummer på bønnelappen. Bønnekassen er låst og de skrevne bønnene behandles konfidensielt.

Før søndagens gudstjeneste blir alle lappene lagt i en bønnekrukke på alteret. Under menighetens forbønn blir det bedt  samlet og generelt for det som er skrevet på lappene. Gud kjenner hver enkelt av oss og vet hva vi har bedt om. Bønnelapper som ikke er merket med navn blir makulert.

FORBØNN

Forbønn kan være at en person ber for deg. Forbønn kan også være å be for en annen person eller personer. Kanskje ønsker du at noen skal be for deg eller for en annen?

Ta gjerne kontakt med prest, diakon eller en annen person du har tillit til. Vi ber gjerne sammen med deg og for deg.

Det er også mulig å sende inn forbønnsemner på e-post. Disse vil bli behandlet på samme måte som lappene som blir lagt i bønnekassen.

Kontakt:


Sogneprest
Håvard Eidhamar
51 84 04 00
97 67 79 25
Send e-post

 

 

Tilbake

Del