Tasta menighet trenger deg!


Hvordan vil du kirken skal være? Du har mulighet til å påvirke ved kirkevalget. Kirken er et mangfoldig felleskap. Ulike meninger og ulikheter gjør fellesskapet rikere. Derfor trenger vi nettopp deg og naboen din i menighetsrådet.

 

Et engasjert og aktivt menighetsråd!

Velkommen som kandidat i kirkevalget 2019! Høsten 2019 skal 7000 medlemmer til menighetsrådene i Den norske kirke velges. Du kan bli med og bestemme hva Tasta menighet skal prioritere og gjøre. Du kan bidra i arbeidet med å utvikle kirken og menigheten her på Tasta.

Hver uke inviterer kirken i Norge titusenvis av folk til aktiviteter, gudstjenester og kulturopplevelser. Ser du nærmere på arbeidet med gudstjenester, omsorg for utsatte mennesker, dåp og trosopplæring, konfirmasjon og ungdomsarbeid, kor og kirkemusikk, vern om skaperverket og mye mer, vil du oppdage et mangfold av mennesker og tjenester.
Kirken din gir mange muligheter for ditt engasjement. I møtene med folk i ditt nabolag kan dine holdninger og handlinger utgjøre en stor forskjell.

Menighetsrådet skal oppnevne en nominasjonskomité som skal nominere kandidater. Det er i tillegg anledning for andre til å levere inn egne kandidatlister. Alle kandidatlister er satt opp i prioritert rekkefølge.

Til de regionale bispedømmerådsvalgene vil det foreligge lister fra en nominasjonskomite (som består av ett medlem fra hvert prosti i bispedømmet etter avstemning i et valgmøte der hvert menighetsråd sender sin representant), og fra andre nomineringsgrupper.

Din kirke

Ditt valg

Du kan bidra

Vi trenger deg som brenner for
- barn og unge
- voksne
- eldre
- et rikt og engasjerende gudstjenesteliv
- sang og musikk
- diakoni og omsorgstjeneste
- at bydelen vår skal være trygg å bo og vokse opp i
 

Tilbake