Bli fast giver


Ønsker du å støtte din lokalmenighet på Tasta?

Tasta menighet er en aktiv menighet for mennesker i alle aldre. I tillegg til å samles til gudstjenester på søndagene, har vi mange aktiviteter for store og små i løpet av ukedagene.  Selv om det er mange frivillige medarbeidere som sammen med de fast ansatte er med og driver disse aktivitetene, koster det allikevel en del penger å drive arbeidet.   Vi får støtte fra stat og kommune til nødvendig drift av bygg og lønn av noen av de ansatte, men dette er ikke nok.

Tasta menighetsråd ønsker at menigheten skal opprettholde sitt aktivitetsnivå og har derfor et stort økonomisk ansvar for å holde aktivitetene i menigheten i gang. Menigheten er derfor avhengig av at noen er med og støtter dette arbeidet i form av givertjeneste og andre gaver. Så kanskje du kan tenke deg å bli med på dette?

Du kan lese enda mer om givertjeneste her:

Dersom du ønsker, og har mulighet til å bidra til dette arbeidet gjennom fast givertjeneste, kan du klikke på linken under her og selv registrere deg som fast giver.  Ønsker du å gi en enkeltgave, kan du også benytte samme link.

Jeg ønsker å bidra gjennom fast givertjeneste.

Tilbake

Del