Givertjeneste - Skattefradrag


Vil du være med å støtte arbeidet i Tasta menighet økonomisk?

I Tasta kirke er vi en menighet med mange ulike aktiviteter for barn, unge, voksne og eldre. Nettopp derfor trenger vi faste givere. 

For å bli registrert som fast giver og få redusert skatt, må du fra 1. januar 2024 benytte deg av Avtalegiro, eller registrere deg via Vipps. For å registrere din givertjeneste via Avtalegiro, kan du klikke HER.

For enkeltgaver til menigheten anbefaler vi Vipps – bruk Vippsnummer 113940 og velg "Kategori" for hvilken del av menighetens virksomhet du vil støtte. Takk for din gave.

Hvorfor skal du gi?
Å gi til arbeidet i Tasta menighet handler ikke om penger – det handler om å kunne drive et viktig arbeid i bydelen vår. Det handler om barna våre, ungdommen, de voksne, de gamle, de som tror, de som tviler, de som ikke bryr seg om kirka, de som ikke kan/sliter med å tro, de som er ensomme, de som trenger hjelp, de som vil bidra, de som vil lede, de som tar ansvar, de som ikke har råd, de som trenger noen å snakke med, de som trenger et sosialt nettverk, osv. 

 

Vi trenger mer enn før
Det er en nedadgående trend i bevilgninger fra det offentlige, noe som resulterer i mindre penger til arbeidet vi driver. Medlemstallene har også gått nedover, slik at det refunderes mindre kirkeskatt. Det er to måter å møte dette på, enten redusere arbeidet eller øke inntektene. Derfor er givertjenesten viktig, – og nå, viktigere enn før. 

En del av vår satsning

  • Menigheten lønner sin egen Barne -og undomsarbeier og han er en avgjørende brikke i vårt arbeid blant barn og unge.
  • Vi i Tasta lønner også dirigent i 15% stilling, og hun er avgjørende for at koret fortsatt skal vokse.

Kontaktperson for den faste givertjenesten i Tasta menighet:
Silvia Slenes Andersen, menighetskontoret, Fagerstølveien 9B, 4027 Stavanger.
Menighetens kontonummer er 3207 41 59353.

 

Du kan lese enda mer om givertjeneste her:

 

Jeg ønsker å bidra gjennom fast givertjeneste.

Tilbake

Del