Søndagsskolen!


Bli med i søndagsskolen!

 

Endelig har vi startet opp søndagsskolen igjen!

Vårens datoer: 7. feb., 21. feb., 21. mar., 11. apr., 2. mai og 16. mai.

Vi vurderer fofrtløpende om vi kan samles i kirken. Dersom det ikke er mulig, blir det laget en digital samling. Disse legges ut på hjemmesiden og facebooksiden vår. 

Søndagsskolen er for alle barn i alderen 2-10 år. Vi lager opplegg i en eller to grupper tilpasset de aldersgruppene som blir med.

Vi trenger også flere ledere som kan være med å bidra på ulike måter. Ta kontakt med Hanna dersom dette er noe du kan tenke deg.

Registrer gjerne barnet ditt, så får du sms-påminnelse til søndasskole samlinger og andre aktiviteter.

Se samlingene her:

Søndagsskole 7. februar

Kontakt:


Menighetspedagog (barn)
Hanna Matilde Ogim
51 54 51 91
Send e-post

 

Tilbake