Hold deg oppdatert!


Hold deg oppdatert med kalenderen på nettsidene våre for hva som skjer av aktiviteter og arrangement her i Tasta kirke.

 

På gudstjenestene framover kan vi  nå være inntill 200 deltakere på tilviste plasser og med 1 m avstand til de en ikke bor sammen med.

Vi ber dere følge med på nettsiden vår og på kalenderen vår for oppdatert informasjon.

Vi må sammen ta del i dugnaden for at vi skal få kunne åpne opp for alle aktiviteter igjen!

Ta kontakt med en av oss i staben om det er noe vi kan hjelpe deg med.

Tilbake