Fortsatt noen aktiviteter i Tasta kirke satt på vent


Her kommer litt oppdatert informasjon om kirkens aktiviteter i februar.

 

Vi har denne første uken i februar så smått åpnet opp med enkelte aktiviteter for barn og unge. Vi regner med at flere aktiviteter starter opp igjen i ukene som kommer, men foreløpig har vi fortsatt mange begrensninger med å ha arrangement for voksne og gudstjenester her i kirka vår pga. strenge smittevernregler. 

De to førstkommende søndager 7. og 14. februar vil det bli laget digitale gudstjenester som dere kan finne på hjemmesiden vår fra søndag kl. 11. Disse vil bli liggende på nettet ut dagen.  

 Vi vet ennå ikke om vi kan åpne for å ha gudstjeneste med flere enn 10 deltagere fra og med 21. februar.  Det er også satt opp menighetsmøte den 21. februar etter gudstjenesten (se artikkel lenger nede på siden), men også den er vi usikre på om vi kan gjennomføre med fysisk oppmøte, eller om vi må gjennomføre det digitalt. 

Når det gjelder kirkekaffe og kirkeskyss, mener vi det er best å avlyse dette inntil videre, i første omgang fram til og med påske, så får vi se hvordan smittesituasjonen i vår region er da. 

Vi savner alle å kunne samles i kirken og kunne få prate med hverandre over en kaffikopp, men sammen må vi alle være med og gjøre en innsats for at ikke smitten skal øke og spre seg i vårt nærområde.  Følg med her på hjemmesiden vår www.tasta-kirke.no for å få oppdatert informasjon om hva som skjer i Tasta kirke i tida framover.

Tilbake