Tasta menighetsråd 2019-2023


Her er resultatet av hvem som ble valgt inn i menighetsrådet i Tasta for perioden 2019-2023.

Kirkevalget 2019 er overstått, og resultatet for Tasta menighetsråd er klart. Listen er i synkende rekkefølge i forhold til antall stemmer. Det nye menighetsrådet trer inn fra 1. november 2019 og konstituerer seg selv i møtet 23. oktober.

Faste medlemmer:

 1. Asgeir Aase
 2. Dag Aurlien
 3. Jan Gunnar Grude 
 4. Guri Tysse
 5. Sissel Rygg Bernhardsen
 6. Bjørg Johanna Leidland         
 7. Inger Langholm Markussen
 8. Turid Steinnes

 

Varamedlemmer:

 1. vara: Jorunn Anita Rasmussen 
 2. vara: Magnus Simonsen
 3. vara: Randi Stenberg
 4. vara: Anne Margrethe Leidland

 

På www.kirkevalget.no publiseres resultatene fra alle menighetsråd samt foreløpige tall til bispedømmeråd torsdag 12. september. Tallene fra bispedømmeråd har da ikke med personstemmer og slengere, det kommer senere.

 

Ta vel imot det nye menighetsrådet - og takk for at dere bruker deres tid og engasjement for lokalmenigheten!

Tilbake

Del