Valg 2023


VALG AV MENIGHETSRÅD 2023

VALG AV MENIGHETSRÅD 2023:

Liste over kandidater og kunngjøring av supplerende nominasjon.

Søndag 10. og mandag 11. september skal det parallelt med kommunevalget velges et menighetsråd for perioden 1. november 2023 til 31. oktober 2027.

Menighetsrådet har vedtatt følgende liste med kandidater for valget:

1. Jan Gunnar Grude

2. Guri Tysse

3. Inger Langholm, Markussen

4. John Sigve Risanger

5. Aud Utbø Strandmyr

6. Sissel Ravnås Gjøvikli

7. Jan Erik Vinkfjord

8. Ragnhild Egenberg Søreide

9. Kristin Henriksen

10. Eva Tjemsland

11. Helen Eskeland

12. Turid Steinnes

13. Sissel Rygg Bernhardsen

Vi har en komplett liste, men det åpnes for supplerende nominasjon av kandidater.

Dersom en ønsker å nominere noen, må 5 stemmeberettigede personer stå bak forslaget, og signeres av alle de stemmeberettigete.

Forslaget leveres valgstyret som skal godkjenne nominasjonen.

Kandidater som fremmes ved supplerende nominasjon vil bli lagt til nederst på valglisten.

Frist for innsending av forslag til kandidater er 15. mai.

Tilbake

Del