5 år: Kirkevandring


Alle 5-åringer i Vardeneset og Tasta menigheter inviteres til kirkevandring i Tasta kirke.

Bli med på kirkevandring i Tasta kirke. Barn og foreldre får bli med på en fin bønnevandring gjennom kirkerommet.

Vi spiser felles kveldsmat for å bli litt kjent.

Vi skal også dra på jakt etter lammene som fosvant, og synge sanger sammen.

Tiltaket er et samarbeid mellom Tasta menighet og Vardeneset menighet.

NÅR: Samling torsdag 9. november kl. 17 og alle sammen-gudstjeneste 12. november kl. 11.

PÅMELDING 

Kontakt:


Menighetspedagog
Hilde Berling Sivertsen
51 84 04 00
91 39 03 96
Send e-post

 

 

 

Tilbake

Del