5 år: Kirkevandring


Alle 5-åringer i Vardeneset og Tasta menigheter inviteres til kirkevandring i Tasta kirke.

 

Bli med på kirkevandring i Tasta kirke. Barn og foreldre får bli med på en fin bønnevandring gjennom kirkerommet.

Vi spiser felles kveldsmat for å bli litt kjent.

Vi skal også dra på rottejakt, og synge sanger sammen.

Tiltaket er et samarbeid mellom Tasta menighet og Vardeneset menighet.

Se invitasjon

Kontakt:


Menighetspedagog (barn)
Karoline Wadseth Aase
51 54 51 82
Send e-post

Tilbake