Dåp


Dåpen - utgangspunktet for livet i troen - og i kirken

Dåpen er viktig for kirken og vi ønsker at hver familie skal få en fin dåpsopplevelse. Dåpen er begynnelsen på et livslangt fellesskap med Gud og med kristne over hele verden. Etterhvert som barnet vokser, må troen få modnes i takt med barnet.

I hele den kristne kirke er dåpen det grunnleggende sakramentet som danner utgangspunkt for den døptes liv i troen og i kirken. Den kristne dåp praktiseres på ulike måter i de ulike kirker. I vår lutherske kirke har vi barnedåp. De fleste barn blir døpt når de er noen måneder gamle - andre blir døpt senere i livet. Vi legger tilrette for hva dere ønsker. Omkring 45.000 barn blir døpt inn i Den norske kirke hvert år. Det er gjennom dåp man blir medlem av Den norske kirke.

Les mer om dåp og registrer ditt barn til dåp her

For spørsmål, ta kontakt med Kirkens servicetorg:
Telefon: 51 84 04 00
E-post: Kirkens servicetorg
Åpningstider: Mandag - fredag     08.00-15.30
 
Dåpshandlingen legges normalt til gudstjenesten for å understreke at den døpte tas inn i menigheten, og at menigheten sammen med foreldre og faddere bærer medansvar for den døpte. Den som utfører dåpen øser vann over dåpskandidaten tre ganger, og døper vedkommende "til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn". Siden det er Gud selv som handler i dåpen er ikke sakramentet avhengig av hvor voksen eller moden dåpskandidaten er. Når dåpen står så sentralt i en luthersk kirkes liv, får dåpsopplæringen stor betydning.

Barnet skal ha minst to faddere som må ha fylt 15 år. Foreldrene kan ikke være faddere. Fadderne har som oppgave å legge til rette for at barnet modnes i sin tro - og dette ansvaret deles med foreldre og menighet.

Tilbake

Del