Vi søker Aktiv hverdagsvenner!


Vi søker etter frivillige som leter etter en menigsfull oppgave å gå inn i. Dette er en slik oppgave!

Kan du tenke deg å være en AKTIV HVERDAGSVENN for et medmenneske over 60 år som har behov for å opprettholde hverdagslige aktiviteter og ønsker å være fysisk aktiv sammen med andre?

Hverdagsmestring og fysisk aktivitet er viktig, men det kan komme perioder i livet der vi trenger noen som kan oppmuntre oss til å holde hverdagsaktivitetene og funksjonsnivået oppe. Det kan skje i etterkant av en operasjon eller en sykdomsperiode som har gitt et fall i funksjonsevnen. En AKTIV HVERDAGSVENN er en frivillig ordning der to personer møtes jevnlig for å opprettholde daglige og sosiale aktiviteter.

Det kan også handle om å trygge og veilede personen til å klare praktiske ting, tur til butikken, oppfølging av et enkelt treningsprogram eller annet man blir enige om å gjøre sammen.

Dette er et tilbud som Stavanger kommune har tatt initiativet til og som diakonene i kirkene i Stavangeer skal få i gang. Nå jobbes det med å rekruttere og lære opp frivillige. Med gode avtaler for alle parter og opplæring er målet at tilbudet om en HVERDAGSVENN skal kunne være tilgjengelig for de som trenger det.

Vi vet at det er mange frivillige som leter etter en menigsfull oppgave å gå inn i. Dette er en slik oppgave! Kanskje er dette noe som kunne passe for nettopp deg?

Er dette noe du kunne tenke deg å engasjere deg i eller vite mer om?

Kontakt:


Diakonmedarbeider
Kristin Anda
97 58 65 46
Send e-post

 

 

Tilbake

Del