Ungt lederforum


Bli med i lederforumet vår for unge!

I ungt forum er vi ungdommer fra Tasta som kommer sammen for læring, utvikling, medansvar og ledertrening.

Vi ønsker i større grad å involvere dere som er unge inn i det arbeidet vi driver for barn og unge i menigheten, og vi håper flere av dere ønsker å være med inn i dette mer enn «bare» å være med på de store konfirmanthappeningene.
en gang i måneden – eller noe midt i mellom

På disse samlingene blir det mat, lek, samtale om aktuelle tema og lederutviklingstema. Det er mye opp til dere selv hvordan dere ønsker dette, og hva dere har behov for å lære eller utfordre dere selv på.

Kanskje du tenker at lederoppgaver ikke passer for deg? Da vil jeg utfordre deg til å bli med i en slik gruppe likevel, da lederoppgaver er mange og varierte. Ikke alt handler om å stå fremme og lede en forsamling. Vi trenger også ledere som som kan organisere, lage oversikter, styre teknikk, og gjøre praktiske oppgaver. Kanskje er det deg?

 

Dessuten begynner vi alle et sted. For å kunne bli en god leder, må vi må vi gi oss selv rom for å vokse. Fra brunt og hardt  frø til vakker blomst. Det skjer ikke uten at du putter frøet i jorda. Kanskje er det deg?

 

Bli med da, vel!

 


Menighetspedagog (barn)
Hanna Matilde Ogim
41 55 65 07
Send e-post

 

 

Tilbake

Del