Speideren


Speiding er gøy - bli med!

Hver mandag fra klokken 17:30 - 19:00 møtes over 50 gutter og jenter til speidermøter i og rundt Tasta kirke.

Speiderne er i  delt inn i Oppdagere, Stifinnere, Vandrere og Rovere.

Oppdagerne er de yngste (2.- 3. trinn) og på programmet står tradisjonelle speideraktiviteter men også mye lek. Hvert semester tar vi et merke som kan sys på speiderskjorten eller speiderskjerfet.

Stifinnerne er de mellomste speiderne (4.- 5. trinn). Et stifinnermøte består av et tema som tas opp, dette kan være tema som førstehjelp, kart og kompass, naturkjennskap, nevenyttighet og knuter. Stifinnerne e vanligvis tas opp er førstehjelp, kart og kompass, naturkjennskap, nevenyttighet og knuter.
I løpet av semesteret tas det ulike aktivitestsmerker og noen av møtene kan også være spesielle utflukter, som for eksempel tur til Luftambulansen.

Vandrere er de eldste speiderne (6.- 10. trinn). I tillegg til de faste speidermøtene er det også en del kurs på kretsnivå som vandrerne kan delta på. På kurs treffer en speidere fra andre grupper og kretser, lærer mye kjekt og får nye venner!

Rovere er de som er ferdig med 10 klasse. Roverne har egne møter men deltar også som hjelpeledere i de ulike enhetene. Det er egne leirer og arrangement for rovere både i kretsen og på forbundsplan.

Generelt er alle enhetene mye ute og det speiles også i aktivitetene våre.

Les mer om speideren inne på deres egen nettside.

Tilbake

Del