Givertjeneste


Alt hører Herren til. Alt vi har tilhører Gud.
Vi er forvaltere av de godene Gud gir oss.
Gjennom det vi får fra Gud skal vi få være med å velsigne andre.

Bibelen forteller mye om det å gi.
Jesus er vårt forbilde.
Han gav seg selv for oss, for å gi oss liv.

Deres overstrømmende glede og dype fattigdom har gjort dem rike og villige til å gi.
De ga etter evne, ja, over evne og frivillig, det kan jeg bevitne.
Det er ikke noe påbud, mas eller krav, men har sammenheng med Guds nåde.
2. Kor 8,2-3


Gi etter evne

Jesus sier at vi skal betale skatten vår (gi keiseren det som tilhører keiseren), og vi skal gi Gud det som tilhører Gud (Matteus 22,21 Markus 12,17 Lukas 20,25).

I det gamle testamentet kan vi lese om at Guds folk gav en tiendedel av sine inntekter til prestene for at de skulle bruke sine krefter på å gi folket åndelig mat (Malaki 3,10). Allerede fra Abrahams tid er prinsippet om tiende nevnt.

Jesus nevnte tiendebegrepet bare én gang, og da i negative ordelag. I Luk. 11,42 kritiserer han fariseerne som gir tiende, men overser rettferdighet og kjærlighet til Gud. Det var nok ikke tiendeprinsippet han mislikte, men at de manglet hovedfokuset. Også den andelen Gud overlater til meg å forvalte, den delen av inntekten jeg beholder selv, skal disponeres med rettferdighet overfor mine medmennesker og i kjærlighet til Gud. Å gi ti prosent er et godt utgangspunkt for givertjeneste, og det kan gjerne fordeles på flere mottakere.

I 1. Kor 16,2 blir vi oppfordret til å gi så mye vi er i stand til: Første dag i uken skal hver enkelt av dere hjemme hos seg selv legge til side så mye som dere er i stand til, for at innsamlingen ikke først skal begynne når jeg kommer (sagt av Paulus om innsamlingen til de hellige i Jerusalem). Vær bevisst på hva du har fått å forvalte: lønn, pensjon, trygd, ukepenger, stipend, sommerjobber med mer. Vi skal lære oss å gi, enten vi har lite eller mye.

Ektepar må sammen finne ut hva som er deres giverevne. Økonomiske disposisjoner kan være kime til konflikt i mange ekteskap; den ene ektefellen mener at de bør gi mer eller mindre enn hva den andre ser for seg. Også en slik diskusjon kan paret komme godt ut av hvis begge ser ut over seg selv: Den som vil gi mye, må kanskje innse at den andre har bedre økonomisk sans, mens den som vil gi mindre, kan kanskje lære av den andres giverglede.
Gi frivillig og med glede.

BLI FAST GIVER!

Tasta menighetsråd har et stort økonomisk ansvar. Menighetsrådet ønsker å fortsette de forpliktelser som allerede ligger der gjennom hovedsakelig lønn til medarbeidere, til drifting og gjennomføring av ulike typer arrangement og aktiviteter rettet mot barn, unge, voksne og eldre.

Dersom du ønsker, og har mulighet til å bidra til dette arbeidet gjennom fast givertjeneste, kan du klikke på linken under her og selv egistrere deg som fast giver.  Ønsker du å gi en enkeltgave, kan du også benytte samme link.

Jeg ønsker å bidra gjennom fast givertjeneste.

 

Kontakt:


Tasta kirke
Menighetskontoret
51 84 04 00
Send e-post

 

Tilbake

Del