Misjon


NYTT MISJONSPROSJEKT FRA 2021

Tasta menighet har fra 2021 inngått misjonsprosjektavtale med My Sisters Women`s Welfare Association i Ethiopia.

 

Tasta Menighetsråd vedtok på menighetsrådets møte i januar 2021 at Tasta menighet inngår misjonsprosjektavtale med My Sisters Women`s Welfare Association i Ethiopia. I første omgang ønsker menigheten å støtte dette prosjektet i ett år, med mulighet for å forlenge avtalen..

  1. Prosjektets innhold

Menighetens bidrag skal inngå i prosjektet Grit; oppstartskapital til unge mødre med konkrete forretningsideer. Prosjektet bygger opp under My Sisters grunntanke om å tilby hjelp til selvhjelp, «Gi oss ikke fisk, men lær oss å fiske».

Prosjektet retter seg mot unge, enslige mødre, som selv skal være pådrivere for sine ideer. Kvinnene gis mulighet til å utforme sin forretningside og presentere denne for My Sister styret i Etiopia. Styret vil velge ut aktuelle kandidater for støtte. Disse vil velges ut fra kriteriene 1. Evne til å gjennomføre egen forretningsidé, 2. livssituasjon og 3. Aktualitet og marked. For våren 2021 vil 10 kvinner tilbys plass i prosjektet Grit. Prosjektet vil kontinuering vurderes for utvidelse, basert på innsamlede midler og interesse.

Kvinnene i prosjektet vil tilbys kurs i opprettelse og ivaretakelse av egen bedrift, herunder daglig drift juridisk og økonomisk. My Sisters  har inngått et samarbeid med bydelskontoret for gjennomføring av slike kurs. Etter bestått kurs vil kvinnene tilbys økonomisk startstøtte til iverksettelse av sine forretningsideer. Kvinnene vil i startfasen og så lenge de har behov for dette få veiledning og støtte av personalet hos MS, slik at deres bedrifter får de beste forutsetninger for å lykkes.

  1. Varighet

Misjonsprosjektavtalen mellom menigheten og My Sisters Women`s Welfare Association har i første omgang varighet på et år (01.01.2021-31.12.2021). Avtalen kan forlenges etter evaluering av menighetsrådet.

  1. Partenes forpliktelser

Menigheten forplikter seg til minimum tre søndagsoffer i avtaleperioden. Menighetsrådet ønsker også å gi 10% av givertjeneste avdeling 100 Menigheten til prosjektet.

My Sisters v/Inger Helene Hagland forplikter seg til å holde menigheten orientert om prosjektets utvikling og vil ved forespørsel kunne konkretisere hvordan givergavene har blitt benyttet i Grit.  

Her kan du lese mer om My Sisters Women`s Welfare Association.  https://www.mysisters.no/ og https://www.facebook.com/MySistersWomensWelfareAssociation/

 

 

 

 

 

Tilbake