Menighetsrådet


Rådet er valgt fra høsten 2015 til høsten 2019.

 

Vardeneset kirke

Menighetsrådet i Tasta består av:


Leder:
Anne-Kristin Gangenes
                           
Nestleder:
Jan Gunnar Grude


Styremedlemmer:
Sølvi Utbø Sakseid
Per Ivar Johansen
Bjørg J. Leidland    
Øyvind Røkenes              
Truls J. Hagland                                             
Inger Johanne Røyseland                                       

Sokneprest:
Håvard Eidhamar

 

Vararepresentanter:
Einar Engebretsen
Sissel R. Gjøvikli   

Tilbake