Menighetsrådet


Rådet er valgt fra høsten 2023 til høsten 2027.

Tasta kirke

Menighetsrådet i Tasta består av:
Leder:
Jan Gunnar Grude 
                           
Nestleder:
Guri Tysse

Styremedlemmer:
Inger Langholm Markussen
John Sigve Risanger
Aud Utbø Strandmyr
Sissel Margrete Ravnås
Jan Erik Vinkfjord
Ragnhild Makhotso E Søreide

Sokneprest:
Håvard Eidhamar

Vararepresentanter:
Kristin Bø Henriksen
Eva Tjemsland
Turid Steinnes
Sissel Rygg Bernhardsen 
Einar Engebretsen

Tilbake

Del