Påmelding til kirkevandring


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Er det noe vi trenger å vite? Matallergier eller andre ting?


Hvilken kirke tilhører du?
Har barnet ditt spesielle behov som vi trenger å tilrettelegge for? Vi tar kontakt med dere i forkant for å gjøre dette til en best mulig opplevelse for barnet.

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer

Er det i orden at bilde av den påmeldte blir brukt i menighetssiden i Tastavis, menighetens hjemmeside eller facebookside?